Dołącz do uczestników Kongresu!
Zarejestruj się w najkorzystniejszej cenie tylko do 28 PAŹDZIERNIKA, po tym terminie ceny wzrosną >>

info Sprawdź

XIV OGÓLNOPOLSKI KONGRES DLA DYREKTORÓW PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

Odpowiedzialność dyrektora placówki niepublicznej wobec zmieniających się przepisów prawno-finansowych i wyzwań związanych z bezpieczeństwem uczniów

27-28.10.2023 r. | Warszawa + online
Wersja:
Stacjonarna
LIMIT MIEJSC!
Kongres: Sound Garden Hotel, Warszwa
Spektakl: „LUMBAGO” z imprezą taneczną w Teatrze Capitol
Online
wirtualna platforma warsztatowa
+ 7 dni dostępu do  nagrania
Do startu Kongresu pozostało:
 
 
 
3 ścieżki tematyczne
prawo-kadrowe, finanse, sytuacje kryzysowe w placówce
 
Eksperci i praktycy
omawiający zagadnienia w układzie problem-rozwiązanie
 
Sprawdzone procedury
dokumentacja i wskazówki do wdrożenia w placówce
 
Spektakl „LUMBAGO”
z imprezą taneczną w Teatrze Capitol
 
Stoliki eksperckie i sesje Q&A
z najlepszymi ekspertami-praktykami
 
Piątek, 27.10.2023 r. 9:00-17:00
Kongres – część prelekcyjna
 
Piątek, 27.10.2023 r. 19:00
Spektakl „LUMBAGO” z imprezą taneczną w Teatrze Capitol
 
Sobota, 28.10.2023 r.9:00-12:30
Warsztaty

3 filary kongresu

w unikatowej formule Masterclass

 
 
SPOTKANIA Z EKSPERTAMI
Weź udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez praktyków oraz skonsultuj problemy swojej placówki przy stoliku eksperckim!
 
NETWORKING I WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Nawiąż kontakty, zadbaj o swoją placówkę i zastosuj nowe rozwiązania poznając osoby tworzące i prowadzące placówki niepubliczne oraz wystawców w strefie targowej.
 
GOTOWE DOKUMENTY
Wykorzystaj eTeczki dokumentów - procedury i wzory, które otrzymasz wraz z materiałami z Kongresu.

Skorzystaj z pełni możliwości

biorąc udział w wersji stacjonarnej!

 
Skorzystaj z wiedzy praktyków i ekspertów z zakresu prawa i finansów.
Poznaj ofertę licznych wystawców współpracujących z placówkami niepublicznymi
Po Kongresie obejrzyj spektakl w reżyserii Olafa Lubaszenko w Teatrze Capitol!

TOP TEMATY Kongresu

Odpowiedzialność prawna dyrektora w sytuacjach kryzysowych – jakie możliwości i obowiązki mają osoby zarządzające placówką, jeśli podejrzewają przemoc wobec ucznia, mają do czynienia z uczniem agresywnym bądź będącym w kryzysie zdrowia psychicznego.
Dotacje i finansowanie placówek niepublicznych – jakich obowiązków musi dopełnić osoba prowadząca szkołę bądź przedszkole w związku z rozliczaniem dotacji oraz końcem roku finansowego.
Kadry niepublicznych placówek oświatowych – jak zmiany przepisów wpłynęły na nauczycieli, specjalistów i pracowników szkół i przedszkoli? Dowiedz się, jak praktycznie stosować nowe przepisy z zakresu Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela!
*UWAGA!
W miarę postępu prac legislacyjnych program kongresu będzie aktualizowany.

W kongresie wezmą udział eksperci-praktycy,

którzy rozprawią się z kontrowersyjnymi przepisami oświatowymi, wskażą skuteczne rozwiązania w przypadku braku unormowań i niejasnych wytycznych oraz podpowiedzą, jak zabezpieczyć interesy placówki na wypadek kontroli i sytuacji kryzysowych.

Program Kongresu

 

Kongres

Piątek, 27.10.2023 r.
godz. 9.00 - 17.00
Blok 1
PLACÓWKA OŚWIATOWA WE WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI ZEWNĘTRZNYMI W SYTUACJACH ZAGRAŻAJCĄCYCH ZDROWIU I BEZPIECZEŃSTWU DZIECI
zdjęcie prelegenta
Anna Maria Wesołowska

W tej części omówimy aktualne procedury postępowania dyrektora placówki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom placówki w sytuacjach zagrażającym ich bezpieczeństwu. Wyjaśnimy, jakie zmiany wprowadza do szkół i przedszkoli Standard Ochrony Małoletnich oraz z jakimi obowiązkami organu prowadzącego i kadry zarządzającej się to wiąże.

DODATEK SPECJALNY - TECZKA DOKUMENTACYJNA:
menu_book Przykładowe procedury wsparcia ucznia mającego bezpośredni kontakt z przemocą.
Blok 2
OBOWIĄZKI DYREKTORA W ZWIĄZKU Z AWANSEM ZAWODOWYM – PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I OCENA PRACY
zdjęcie prelegenta
Jan Lewandowski

W tej części przeanalizujemy największe bolączki dyrektorów związane z nową ścieżką awansu, oceną pracy nauczyciela oraz dokonamy analizy przykładów. Wskażemy na co zwrócić uwagę obliczając w jakim wymiarze i na podstawie jakich przepisów nauczyciel powinien odbywać awans.

DODATEK SPECJALNY - TECZKA DOKUMENTACYJNA:
menu_book Pakiet dokumentów przydatnych przy dokonaniu oceny pracy nauczyciela.
Blok 3
PODATEK VAT POD KONTROLĄ – NIUANSE PRAWNE GDZIE KOŃCZĄ SIĘ CZYNNOŚCI STATUTOWE A ZACZYNA OPODATKOWANA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
zdjęcie prelegenta
Luiza Pieprzyk

W tej części przyjrzymy się kwestii podatku VAT w placówkach oświatowych, w jakich wypadkach jest płatnikiem oraz jakie wymogi musi spełnić, by móc go odliczać od dokonywanych zakupów, by nie narazić się na konsekwencje w trakcie kontroli.

DODATEK SPECJALNY - TECZKA DOKUMENTACYJNA:
menu_book Aktualne wzory umów cywilnoprawnych przydatnych w placówce oświatowej
Blok 4
KONTROLA WYDATKOWANIA DOTACJI – PRAWA ORGANU KONTROLNEGO I OBOWIĄZKI PROWADZĄCEGO PLACÓWKĘ OŚWIATOWĄ
zdjęcie prelegenta
Beata Patoleta

W tej części przybliżymy jakie prawa przysługują placówce kontrolowanej w związku z wydatkowaniem dotacji, a także jakie obowiązki na niej ciążą wobec organu kontrolnego.

DODATEK SPECJALNY - TECZKA DOKUMENTACYJNA:
menu_book Katalog wydatków wraz z przykładami – jakie wydatki można finansować z dotacji oświatowej.
Blok 5
OBOWIĄZKI PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAKO PRACODAWCY PO ZMIANACH W KODEKSIE PRACY
zdjęcie prelegenta
Marta Handzlik-Rosuł

W tej części skupimy się na ostatnich zmianach wprowadzonych w Kodeksie pracy oraz ich wpływie na zatrudnianie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w niepublicznych szkołach i przedszkolach.

DODATEK SPECJALNY - TECZKA DOKUMENTACYJNA:
menu_book Katalog wydatków wraz z przykładami – jakie wydatki można finansować z dotacji oświatowej.
Blok 6
Planowanie, wydatkowanie i dokumentowanie dotacji w nowym roku budżetowym 2024
zdjęcie prelegenta
Robert Kamionowski

W tej części omówimy finansowanie wynagrodzeń pracowników ze środków przyznanych placówce oraz spojrzymy na zagadnienia dotyczące kształtowania się wysokości dotacji w roku 2024 i ewentualne dodatkowe wydatki na jakie powinny się przygotować placówki.

Warsztaty

Sobota, 28.10.2023 r.
9:00-12:30
WARSZTAT 1
 9:00 – 10:30

WSPARCIE UCZNIA W KRYZYSIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO – OBOWIĄZKI I DZIAŁANIA DYREKTORA JAKO PRZEDSTAWICIELA PLACÓWKI

 • Kluczowe wnioski dla kadry zarządzającej dotyczące skali zjawiska wśród uczniów – przyczyny i objawy.
 • Tworzenie zespołu ds. interwencji kryzysowej – rola dyrektora w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i jej dokumentowania.
 • CASE STUDY: Procedury prawne stosowane w sytuacjach kryzysowych – jak należy postąpić, gdy dojdzie do groźnej sytuacji z udziałem ucznia.
 • CASE STUDY: Praktyczne wykorzystanie wiedzy suicydologicznej we wspieraniu ucznia potrzebującego pomocy, przeciwdziałaniu zachowaniom samobójczym i samookaleczaniu.
 • Komunikacja z uczniem i jego rodziną – co w przypadku, jeżeli to sytuacja rodzinna jest przyczyną kryzysu?
Warsztat online
 Zapisy otwarte
Warsztat stacjonarny
 Zapisy otwarte
dr n. społ.
Marlena
Stradomska
Beata
Patoleta
WARSZTAT 2
 11:00 – 12:30

AKTUALIZACJA WYSOKOŚCI DOTACJI – JAK DOCHODZIĆ SWOICH PRAW?

 • CASE STUDY: Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji i jej wpływ na wysokość dotacji. W jakim momencie następuje aktualizacja wysokości dotacji? Jak postępować w sytuacji zmiany wysokości środków przekazanych placówce w wyniku aktualizacji w ciągu roku?
 • EDU LEX: Czy możliwe jest kwestionowanie prawidłowości ustalania stawek dotacji? Czy dozwolone jest jej obliczanie „z wyrównaniem” od początku roku?
 • Jakie roszczenia przysługują placówce w przypadku stwierdzenia zaniżenia dotacji po aktualizacji? Jak dochodzić swoich praw i jak je właściwie udokumentować?
Warsztat online
 Zapisy otwarte
Warsztat stacjonarny
 Zapisy otwarte

Dokumentacja związana z tematami omawianymi przez ekspertów!

 
Skorzystaj z praktycznych wzorów gotowych do użycia w Twojej placówce! W swoim Profilu Klienta znajdziesz dokumentację przydatną w zarządzaniu szkołą i przedszkolem która pomoże Ci wprowadzić w życie rady, którymi dzielą się nasi specjaliści na Kongresie!

Raport z badań

 
2/3
dyrektorów placówek oświatowych

zdecydowanie źle ocenia obecną sytuację w oświacie. Jako przyczyny problemów badani wymieniają m.in.: brak stabilizacji wynikający ze zbyt częstych reform prawnych.

Jak w takim razie skutecznie zarządzać placówką w niepewnej sytuacji prawnej?

>70%
pytań do eksperta na portalu nadzorpedagogiczny.pl

dotyczy problemów związanych ze zmianami w awansie zawodowym, w tym kwalifikacji wystarczających do zatrudnienia pedagoga specjalnego, wyliczania daty zakończenia procesu awansu zawodowego i przepisów przejściowych.

Najwyższy czas usystematyzować tę wiedzę w konkretny i przystępny sposób!

Źródło: opracowanie własne

O czym będziemy mówić:

 
 
 
WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI ZEWNĘTRZNYMI

Informacje i wskazówki dotyczące obowiązków dyrektorów i nauczycieli dotyczące informowania i współpracy z sądem, kuratorem i policją. Jak zapewnić ochronę uczniom i przestrzegać przepisów prawa?

 
AWANS ZAWODOWY NA NOWYCH ZASADACH I W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM

Omówimy konkretne przypadki, z którymi zetknęli się dyrektorzy w związku ze zmianą ścieżki awansu zawodowego – jakie obowiązki ciążą na kadrze zarządzającej w przypadku nowej ścieżki awansu oraz w okresie przepisów przejściowych?

 
ROZLICZENIE DOTACJI BEZ BŁęDÓW

Na co zwrócić uwagę rozliczając dotacje w placówce za rok 2023 r. i wnioskując o finansowanie na rok następny? Jak uniknąć wątpliwości ze strony organu kontrolnego i jakie prawa posiada organ prowadzący placówkę, który stanął w obliczu zakwestionowania rozliczenia?

 
PLACÓWKA W OBLICZU SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Procedury i wskazówki jak powinna reagować kadra placówki w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia. Jak zadbać o zdrowie psychiczne uczniów w szkole i w przedszkolu?

 
ZMIANY W KODEKSIE PRACY

Jaki wpływ na dokumentację pracowniczą mają zmiany w Kodeksie pracy wprowadzone w mijającym roku? Na przykładach i wzorach omówimy wymogi związane z zatrudnianiem, zmianą warunków pracy i wypowiadaniem umowy.

 
PROSZĘ PAŃSTWA, KONTROLA!

Finanse placówki niepublicznej nie są związane jedynie z dotacjami. Jak sprawnie poruszać się w kwestiach podatkowych prowadząc działalność i nie popełniać nieprawidłowości w przypadku kontroli – omówimy to na przykładach!

Strefa ekspercka
liderów placówek niepublicznych

 
Networking przy kawie! Poznaj specjalistów z twojej branży i wymień się doświadczeniami!
 

Weź udział w Kongresie dla Dyrektorów Placówek Niepublicznych i poznaj dyrektorów i osoby tworzące placówki takie jak Twoja! Wymień się wiedzą, porównaj doświadczenia, nawiąż nowe kontakty, które pozwolą ci jeszcze lepiej zarządzać twoją placówką! Porozmawiaj z przedstawicielami fundacji i stowarzyszeń zrzeszających kadry zarządzające i organy prowadzące niepubliczne szkoły i przedszkola, a wszystko to przy aromatycznej kawie i smacznych przekąskach.

Dodatkowo na uczestników wydarzenia stacjonarnego czekają:
 
SPEKTAKL
 

Po części kongresowej możliwość udziału w przedstawieniu wystawianym na deskach Teatru Capitol: pt. „LUMBAGO”. 27 października 2023 r. o godz. 19:00 w Teatrze Capitol. Spektakl potrwa 130 min. z przerwą.

WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W SPEKTAKLU ZAPRASZAMY NA IMPREZĘ TANECZNĄ ORGANIZOWANĄ PRZEZ TEATR CAPITOL!

UWAGA!

Liczba miejsc ograniczona!

STREFA TARGOWA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
 

Do dyspozycji uczestników będą stoiska naszych Partnerów i Sponsorów, na których będzie można poznać ich propozycje produktowe, nawiązać kontakty biznesowe, skorzystać ze specjalnych promocji czy zrobić sobie profesjonalne zdjęcie biznesowe.

STREFA EKSPERCKA
 

W dedykowanych punktach czekają na was prawnicy, specjaliści prowadzący placówki niepubliczne, eksperci ds. finansów. To niepowtarzalna okazja, aby 1:1 skonsultować pilne sprawy z własnej placówki dotyczące dotacji, prawa pracy, awansu zawodowego czy procedur i zarzadzania placówką.

STREFA BIZNESOWA
 

Chcesz poznać osoby zajmujące podobne stanowisko w placówce? A może wymienić się doświadczeniem? Poznaj innych uczestników Kongresu w czasie wydarzenia i zdobądź wiedzę przydatną przy prowadzeniu Twojej placówki.

PAKIET POWITALNY OD ORGANIZATORÓW, SPONSORÓW I PARTNERÓW
 

Nasze wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez współpracy z Partnerami i Sponsorami – poznaj ich produkty i ciesz się gadżetami, które wspólnie dla Ciebie przygotowaliśmy!

KONKURS Z NAGRODAMI
 

Pomóż nam tworzyć jak najlepsze wydarzenie dla Naszych uczestników! Wypełnij ankietę, podziel się swoimi pomysłami na tematy, a będziesz miał szansę na zdobycie upominku.

Weź udział w Kongresie, jeżeli:

 
 • chcesz skutecznie działać w istniejącej rzeczywistości, inspirując się sprawdzonymi rozwiązaniami od innych skutecznie zarządzających dyrektorów
 • nie masz czasu na teoretyczne wykłady, szanujesz swój czas i zależy ci na praktycznej wiedzy, jakie usprawnienia wdrożyć tu i teraz
 • szukasz praktycznych wskazówek pozwalających na zastosowanie wciąż zmieniających się przepisów prawnych
 • jesteś zainteresowany nawiązaniem kontaktów i wymianą doświadczeń ze specjalistami prawa oświatowego i społecznością dyrektorów publicznych placówek oświatowych
 • dbasz o rozwój swojej placówki nie tylko w zakresie zgodności z przepisami, ale też zaleceniami specjalistów skupionych na zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci

Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w kongresie zapraszamy:
 
 • dyrektorów i wicedyrektorów szkół niepublicznych wszystkich typów
 • dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli niepublicznych
 • przedstawicieli organów prowadzących
 • osoby odpowiedzialne za przygotowywanie dokumentacji prawnej i ewaluacyjnej w placówkach oświatowych
 • osoby odpowiedzialne za finanse placówki

Kup bilet

Weź udział w Kongresie

Do końca promocji pozostało:
 

Pula biletów jest ograniczona

Bilet online
 • Udział w Kongresie online
już od już od
już od zł brutto
 
Bilet stacjonarny
 • Udział w Kongresie stacjonarnie
już od już od
już od zł brutto
 

Pełne wersje biletów z warsztatami znajdziesz w zakładce "Weź udział"

Masz już bilet na Kongres, ale nadal nie masz biletu na warsztaty?
Nic straconego!

Zaloguj się na swoje konto i dokup wybrany przez siebie warsztat!

Informacje

i szczegóły organizacyjne
 
Paź
27
27-28 października 2023 r.
Warszawa
Sound Garden Hotel
ul. Żwirki i Wigury 18, Warszawa

Partner Główny

Partnerzy

Kontakt

Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń.

Współpraca i reklama:
Adrianna Białas
tel. 570 559 716 wyślij e-mail
Kontakt dla uczestników:
Joanna Roszak
wyślij e-mail