Praktyczne aspekty i problemy prawne niepublicznych placówek oświatowych
Wybierz format

Wprowadzone w Karcie regulacje dotyczące zatrudnienia w przedszkolach, szkołach i placówkach niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych już po dwóch miesiącach obowiązywania ustawy w zaktualizowanej wersji istotnie zmienione przez MEN, jednak nadal budzą kontrowersje i wiele nieporozumień.

Dowiedz się więcej, pobierając artykuł.