Prelegenci.
Beata Patoleta
Adwokat, prowadzi kancelarię adwokacką, której specjalizacją jest prawo oświatowe, w szczególności prawo oświaty niepublicznej. Reprezentuje osoby prowadzące placówki niepubliczne (szkoły, przedszkola) na terenie całego kraju w postępowaniach cywilnych, administracyjnych i karnych związanych z naliczaniem, rozliczaniem i wykorzystaniem dotacji oświatowych. Dotychczas wygrała dla swoich klientów sprawy o wartości znacznie przekraczającej 20 milionów złotych.
Robert Kamionowski
Radca prawny w Kancelarii Peter Nielsen & Partners, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym, administracyjnym, cywilnym i prawie pracy. Redaktor prowadzący czasopisma „Forum Placówek Niepublicznych” oraz bloga PrawoiEdukacja.pl, autor szeregu artykułów, publikacji i komentarzy w mediach.
Izabela Suckiel
Ekspert w zakresie prawa oświatowego i nadzoru pedagogicznego. Od 20 lat zajmuje się doskonaleniem zawodowym nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych; nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji. Specjalizuje się w zakresie prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, oceniania, pomiaru dydaktycznego i ewaluacji. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE, członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej. Edukator w programach ogólnopolskich, wykładowca na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych, autorka ponad 30 programów grantowych dla dyrektorów i nauczycieli oraz materiałów edukacyjnych.
Dr Adriana Kloskowska
Nauczyciel, pedagog specjalny, wykładowca akademicki, dyrektor i szkoleniowiec (Impuls do Rozwoju), doradca zawodowy i coach kariery, autorka i realizatorka projektów rozwojowych dla dzieci, młodzieży i kobiet uwzględniających kwestie budowania relacji w oparciu o konstruktywną komunikację. Autorka licznych materiałów szkoleniowych i artykułów, pasjonatka ludzkiego mózgu. Propaguje edukację opartą na naturalnych dźwigniach umysłu, prowadzi na FB stronę Impuls do Rozwoju Edukacji. Rocznie szkoli kilkuset dyrektorów i liderów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, budowania zespołu w oparciu o porozumienie oraz style zachowań według modelu DISC, prowadzi zajęcia na uczelniach z zakresu coachingu menadżerskiego.
Anita
Plumińska-Mieloch
Wieloletni dyrektor szkoły, autorka artykułów w prasie fachowej poświęconych zarządzaniu placówką, coach pracujący z dyrektorami i nauczycielami, prelegentka na konferencjach ogólnopolskich, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, współautorka podręczników do historii, autorka zeszytów ćwiczeń i poradników metodycznych do historii. Wdrożyła wiele innowacje pedagogicznych, ponad setka jej uczniów została laureatami ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów historycznych, współtworzyła platformę ITAO, pracowała jako mentor w Aktywnej Edukacji i Nauczycielskiej Akademii Internetowej, pisała scenariusze i recenzowała scenariusze w ramach tego programu. Za swoją pracę otrzymała nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej, wyróżnienie w Nauczycielu Roku 2018 i Wielkopolskim Nauczycielu Roku 2019, członek Superbelfrów RP.
Justyna Tokarz
Ekspert w zakresie nowych technologii w przedszkolach i żłobkach. Na co dzień koordynuje wdrażanie narzędzi, które pomagają dyrektorom i właścicielom placówek w sprawnym zarządzaniu i komunikacji z rodzicami, a także automatyzacji wielu żmudnych procesów. Propagatora podnoszenia efektywności, z sukcesem wspiera setki placówek w Polsce w podnoszeniu jakości i usprawnianiu codziennej pracy.
Robert Gałęski
Radca prawny, Partner i szef Departamentu Prawa Oświatowego w należącej do Grupy Kapitałowej Auxilia Kancelarii LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. we Wrocławiu. Prowadził pracę naukową i dydaktyczną na Uniwersytecie Wrocławskim w ramach studiów doktoranckich. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa oświatowego, postępowania cywilnego i administracyjnego oraz prawa rzeczowego.

Autor opracowań z zakresu prawa administracyjnego i licznych publikacji w branżowych portalach. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne, wykonując zawód radcy prawnego. Pełnomocnik placówek niepublicznych w sprawach cywilnych i administracyjnych dotyczących dotacji oświatowych, w tym sporów o tzw. uzupełnienie dotacji. Autor skarg kasacyjnych dotyczących dotacji oświatowych, w tym w sprawie objętej wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 2020 r. V CSK 502/18, pełnomocnik w sprawie objętej uchwałą SN z dnia 8 listopada 2019 r. III CZP 29/19 oraz wyrokiem SN z dnia 27 marca 2019 r. V CSK 101/18, w których SN potwierdzał dotychczasową linię orzecznictwa zarówno w zakresie zasadności samych roszczeń jak i dopuszczalności drogi sądowej w sprawach o tzw. zaległe dotacje.
Mikołaj Jarosz
Architekt po Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Od 2000 r. w firmie Ecophon, od 2007 specjalizuje się w zagadnieniach akustyki wnętrz w obiektach oświatowych i sportowych. Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i współautor pierwszej Polskiej Normy dotyczącej akustyki wnętrz obiektów użyteczności publicznej. Wiceprezes Stowarzyszenia „Komfort Ciszy”. Autor kilkudziesięciu artykułów popularyzujących zagadnienia związane głównie z akustyką szkół i obiektów sportowych. Prowadzi wykłady dla studentów architektury, szkolenia dla architektów oraz seminaria dla dyrektorów szkół i przedstawicieli samorządów.