Prelegenci
Robert Kamionowski
Radca prawny
Radca prawny w Kancelarii Peter Nielsen & Partners, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym, administracyjnym, cywilnym i prawie pracy. Redaktor naczelny czasopisma „Forum Placówek Niepublicznych” oraz bloga PrawoiEdukacja.pl, autor szeregu artykułów i publikacji.
Izabela Suckiel
Ekspert w zakresie prawa oświatowego i nadzoru pedagogicznego
Od 20 lat zajmuje się doskonaleniem zawodowym nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych; nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji. Specjalizuje się w zakresie prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, oceniania, pomiaru dydaktycznego i ewaluacji. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE, członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej. Edukator w programach ogólnopolskich, wykładowca na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych, autorka ponad 30 programów grantowych dla dyrektorów i nauczycieli oraz materiałów edukacyjnych.
Beata Patoleta
Adwokat
Prowadzi kancelarię adwokacką, której specjalizacją jest prawo oświatowe, w szczególności prawo oświaty niepublicznej. Reprezentuje osoby prowadzące placówki niepubliczne (szkoły, przedszkola) na terenie całego kraju w postępowaniach cywilnych, administracyjnych i karnych związanych z naliczaniem, rozliczaniem i wykorzystaniem dotacji oświatowych. Dotychczas wygrała dla swoich klientów sprawy o wartości znacznie przekraczającej 20 milionów złotych.
Marzenna Czarnocka
Dyrektor poradni
psychologiczno-pedagogicznej
Nauczyciel języka polskiego, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej; neurologopeda. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej. W zakresie realizowanych zadań zawodowych współpracuje z dyrektorami i nauczycielami oraz rodzicami dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Autorka licznych publikacji w zakresie organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Specjalista w zakresie prawa oświatowego. Członek zespołu MEN ds. opracowania do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.