Specjalistyczne warsztaty dla dyrektorów placówek niepublicznych
 
Dotacje dla placówek niepublicznych – praktyczne rozwinięcie zagadnień dotacyjnych, z uwzględnieniem regulacji związanych z epidemią COVID-19 – ćwiczenia, case studies, Q&A

Warsztaty odbędą się po zakończeniu kongresu, w godz.:

16.30–18.30.

Uczestnicy warsztatów otrzymają dodatkowy certyfikat w wersji elektronicznej

Weź udział
Prowadząca.
Beata Patoleta

Adwokat, prowadzi kancelarię adwokacką, której specjalizacją jest prawo oświatowe, w szczególności prawo oświaty niepublicznej. Reprezentuje osoby prowadzące placówki niepubliczne (szkoły, przedszkola) na terenie całego kraju w postępowaniach cywilnych, administracyjnych i karnych związanych z naliczaniem, rozliczaniem i wykorzystaniem dotacji oświatowych. Dotychczas wygrała dla swoich klientów sprawy o wartości znacznie przekraczającej 20 milionów złotych.

 
Szczegółowy program warsztatów:
 •  

  Zasady udzielania dotacji – jakie umiejętności pozwolą dyrektorowi na nadzorowanie działania urzędników w przypadku kwestionowania przekazanych kwot dotacji i dochodzenia roszczeń o niedopłacone dotacje?
 •  

  Uporządkowanie wiedzy w zakresie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – jakie zmiany wprowadzono w zakresie udzielania i rozliczania dotacji dotyczących placówek niesamorządowych?
 •  

  Jak zweryfikować limit wynagrodzenia w zależności od liczby prowadzonych jednostek? Jakie są zasady rozliczania dotacji na kształcenie specjalne? Jak tworzyć regulamin rozliczania?
 •  

  W jaki sposób właściwie przygotować się do kontroli oraz działań następczych, w tym sporządzania odwołania – zapoznanie się z zasadami i terminami prowadzenia kontroli, rodzajem dokumentacji, jaka może być kontrolowana, sposobem przygotowania tej dokumentacji, terminami przedawnień.
Dzięki udziałowi w specjalistycznych warsztatach:

Zyskasz wiedzę, jakie obowiązują terminy i zasady pomniejszania i zwiększania kwot dotacji, a jak skutecznie dochodzić swoich roszczeń o niedopłacone dotacje

Unikniesz niedozwolonego podwójnego finansowania wydatków placówki z dotacji i z kwot przyznanych w ramach Tarczy Antykryzysowej

Dowiesz się, jakie obecnie obowiązują nowe limity wynagrodzeń finansowanych z dotacji

Ustrzeżesz się błędów w dokumentacji gromadzonej na wypadek kontroli wydatkowania dotacji

Dotrzymasz wszystkich obowiązujących terminów i trybu postępowania w przypadku konieczności wniesienia odwołania od wyników kontroli wydatkowania dotacji.