Dotacje, stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów – jakie wsparcie mogą otrzymać dzieci niepełnosprawne w szkole?

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dotacja w przedszkolach i szkołach, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, przysługuje wszystkim uczniom – również dzieciom niepełnosprawnym w szkole. W przypadku przedszkoli, w tym oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, i innych form wychowania przedszkolnego zasady udzielania dotacji na uczniów niepełnosprawnych są wyszczególnione w przepisach.

W przypadku szkół ustawa nie wyodrębnia bezpośrednio zasad dotowania uczniów niepełnosprawnych, jednak z treści przepisów wynika, iż przy obliczaniu dotacji na tychże uczniów należy uwzględnić określone kryteria – wysokość subwencji oświatowej na dzieci niepełnosprawne w szkole danego typu i rodzaju.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem