Program - 10:00-18:00
Dyskusja otwierająca kongres
Wiedza, praktyka i innowacyjność – atuty i szanse oświaty niepublicznej
Spotkanie składa się z kilku prezentacji praktyków tematu oraz żywiołowej dyskusji i wymiany zdań. Ma na celu wymianę informacji i innowacyjnych praktyk wpływających na rozwój placówek niepublicznych.
Moderator: Robert Kamionowski, uczestnicy: Maciej Godlewski (Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych), Izabella Gorczyca (dyrektor szkoły No Bell w Konstancinie)
Panel I
Najbardziej problematyczne kwestie z zakresu finansowania działalności placówek niepublicznych
  • Wynagrodzenie z dotacji – jak prawidłowo ustalać jego wysokość w zależności od zakresu i wymiaru czasu pracy – ścieżki postępowania.
  • Zmiany w dotowaniu kształcenia uczniów niepełnosprawnych – jak kwalifikować i dokumentować wydatki w zgodzie z zapisami art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych?
Prelegent: Robert Kamionowski
Panel II
Praktyczny komentarz do najnowszych zmian prawa oświatowego i ich wpływu na funkcjonowanie placówek niepublicznych
  • Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jako nowy obowiązek placówek niepublicznych – lista zadań dyrektora i niezbędna dokumentacja.
  • Nowe procedury postępowania dyrektora w zakresie awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli wraz z gotowymi wzorami dokumentów i wskazówkami do prawidłowego uzasadniania oceny pracy.
  • Egzaminy na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego – jak uniknąć najczęstszych błędów podczas ich organizacji i przeprowadzania.
Prelegenci: Izabela Suckiel, Marzenna Czarnocka
SZCZEGÓLNE PRZYPADKI W PRACY DYREKTORA W PRZEŁOŻENIU NA REALIA PLACÓWKI
– PRAKTYCZNE CASE STUDIES:
Panel III
Efektywne wykorzystanie wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy placówki – case studies
  • Na co zwracać uwagę, by osiągnąć maksymalne korzyści z prowadzonego nadzoru pedagogicznego i zwiększyć skuteczność działań naprawczych?
  • Ewaluacja, kontrola i monitorowanie – przykładowe plany i narzędzia dla dyrektora do zastosowania w placówce niepublicznej.
Prelegent: Izabela Suckiel
Panel IV
Szczególne przypadki w zakresie rozliczania dotacji
– najnowsze orzecznictwo sądowe – case studies
  • Droga sądowa w postępowaniu o zapłatę dotacji, w tym dotacji za lata po roku 2018 – postępowanie krok po kroku.
  • Odejmowanie od podstawy naliczania dotacji wpłat rodziców przy braku odpowiedniej uchwały – kierunek postępowania.
  • Zatrudnianie specjalistów a zatrudnianie nauczycieli w świetle zapisów ustawy Karta Nauczyciela.
Prelegent: Beata Patoleta
Warsztaty na drugi dzień 10:00-15:00
UWAGA!
Podczas całego kongresu specjalnie dla Państwa czynne będą 3 stoliki eksperckie, przy których doświadczeni specjaliści z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy będą udzielali indywidualnych porad oraz konsultacji.