DYREKTOR WOBEC
ZMIAN PRAWNYCH
I ORGANIZACYJNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Wiedza, praktyka i innowacyjność
– atuty i szanse oświaty niepublicznej
Kontakt
Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń
E-mail
bok@forum-media.pl
Kontakt
61 66 55 774