DYREKTOR WOBEC
ZMIAN PRAWNYCH
I ORGANIZACYJNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Wiedza, praktyka i innowacyjność
– atuty i szanse oświaty niepublicznej
Kontakt:
Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń!
Telefon:
(61) 66 55 774

E-mail: