Ocena pracy nauczyciela a wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego

Rok 2019 jest czasem zmian w prawie oświatowym wynikających z opublikowanej 30 listopada 2018 r. ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, której głównym celem jest wprowadzenie reformy szkolnictwa zawodowego. Z ustawą wiążą się także zmiany m.in. w dotacjach dla szkół i placówek czy ocenie pracy i awansu nauczycieli. Część wprowadzonych zmian została omówiona poniżej.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem