Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce niepublicznej

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty uregulowała kwestie związane z kształceniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym w sektorze oświaty niepublicznej. O czym należy pamiętać, organizując pracę placówki zgodnie z najnowszymi przepisami? Jak realizować podstawę programową z myślą o uczniach o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem