Zmiany w przepisach prawa oświatowego

Wraz z ustawą z 22 listopada 2018 roku o zmianach w przepisach Prawa oświatowego wprowadzono wiele nowych rozwiązań. Wśród nich należy wymienić konieczność opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, możliwość bezpłatnego transportu uczniów niepełnosprawnych szkół ponadpodstawowych czy zapewnienia miejsca do spożywania posiłków przez uczniów. Zmiany w przepisach Prawa oświatowego dotyczą również organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach niepublicznych, egzaminów na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego czy procedury postępowania dyrektora w zakresie awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczycieli.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem