TYLKO DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI
Certyfikowany warsztat doradczo-superwizyjny
Właściwe wydatkowanie dotacji oświatowych w oparciu o analizę konkretnych przypadków

Warszawa, 12.10.2019 r., godz. 10.00–15.00

Co zyskasz, uczestnicząc w warsztacie?
 •  

  Otrzymasz właściwą interpretację spornych zagadnień z zakresu wydatkowania dotacji oświatowych, co przełoży się na właściwe decyzje dotyczące dysponowania pieniędzmi z budżetu JST.
 •  

  Zyskasz umiejętność zgodnej z przepisami organizacji kształcenia specjalnego w swojej placówce z wykorzystaniem przeznaczonej na to dotacji.
 •  

  Wyposażysz się w gotowe do wykorzystania ścieżki postępowania w przypadku dochodzenia kwoty dotacji błędnie naliczonej.
 •  

  Zyskasz umiejętność prawidłowego opisywania dokumentów wymaganych do rozliczania wydatków dotacyjnych na wypadek kontroli.
Program warsztatu.
Część I
Zmiany prawne z zakresu dotacji oświatowych w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego oraz orzecznictwa RIO
 • Zagadnienia sporne we właściwym wydatkowaniu dotacji oświatowych, w tym: wyżywienie uczniów, spłata pożyczek, koszty utrzymania samochodu, raty leasingu za samochód i inne urządzenia techniczne, wydatki na reklamę, na remonty budynku, wydatki inwestycyjne, zagospodarowanie terenu wokół budynku, obsługa finansowa, organizacyjna i prawna, szkolenia, kursy, studia.
 • Wynagrodzenie osoby prowadzącej – obecna praktyka i zmiany na przyszłość – ograniczenie wysokości bez względu na liczbę placówek.
 • Jeden organ prowadzący kilka placówek – szczególny przypadek rozliczania wydatków z dotacji.
 • Zasady wypłacania dotacji w okresie ferii i wakacji – status ucznia, uczęszczanie a prawo do dotacji.
 • Dotacja jako świadczenie roczne – czy można zmieniać w ciągu roku wydatki wykazywane w sprawozdaniach wcześniejszych – wzory miesięcznych, półrocznych i rocznych sprawozdań rozliczania dotacji.
 • Dopuszczalność składania korekt do rozliczenia dotacji.
 • Przedawnienia – czas przechowywania dokumentacji związanej z wydatkowaniem dotacji.
Część II
Najnowsze kierunki interpretacyjne zasad rozliczania dotacji na kształcenie specjalne w przełożeniu na praktykę
 • Czy dotacja na uczniów niepełnosprawnych musi być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z kształceniem specjalnym?
 • Dodatkowa dotacja na dzieci z orzeczeniami w obowiązku szkolnym;
 • Czy dotacje na WWR i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze przeznaczamy wyłącznie na przeprowadzone zajęcia – obowiązkowy zakres prowadzenia i dokumentowania tych zajęć.
Część III
Jak dobrze przygotować się do kontroli wydatkowania dotacji?
 • Przygotowanie do kontroli dokumentów w swojej placówce – nabywanie umiejętności samodzielnej ich weryfikacji.
 • Kryteria oceny wydatków placówki pod kątem zgodności z celem ich poniesienia.
 • Procedury postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego dotyczącego zwrotu dotacji oświatowej do budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
 • Dochodzenie zwrotu dotacji – dochodzenie kwoty dotacji błędnie naliczonej (niedopłaconej).
Unikalne cechy i korzyści naszych warsztatów:
 
Formuła case study
nasi trenerzy koncentrują się na sprawdzonych rozwiązaniach, które okazały się niezwykle sprawne i skutecznie funkcjonują w innych placówkach oświatowych.
100% praktycznych porad
podczas warsztatów przytaczamy wyłącznie przykłady, które bezpośrednio przeniesiesz w realia swojej działalności. Warsztaty prowadzone są w czytelny i zrozumiały sposób metodą „krok po kroku”.
Wsparcie w rozwiązaniu indywidualnych problemów
prelegent wspiera uczestników, udzielając wskazówek podczas samodzielnej pracy warsztatowej.
Nasi trenerzy są oceniani przez uczestników
współpracujemy wyłącznie z tymi, którzy gwarantują najwyższy poziom merytoryczny warsztatów i szkoleń.
Pakiet uczestnika warszatu zawiera:
 •  

  Certyfkat ukończenia warsztatu
 •  

  Kawę
Prelegenci.
 
Mecenas Beata Patoleta
Dyrektor działu odszkodowań i windykacji, prawnik. Zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa cywilnego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących odszkodowań oraz w prawie lokalowym. W kręgu jej zainteresowań pozostaje również prawo gospodarcze i administracyjne.
Weź udział w warsztatach

Udział w Certyfikowanym warsztacie doradczo-superwizyjnym:
Właściwe wydatkowanie dotacji oświatowych w oparciu o analizę konkretnych przypadków

zł netto

zł brutto