ROZPOCZYNAMY PRZEDSPRZEDAŻ!
Zarejestruj się w najniższej cenie tylko do 20 LIPCA! Po tym terminie ceny wzrosną » >>

info Sprawdź

JUBILEUSZOWY XV OGÓLNOPOLSKI KONGRES WARSZTATOWY
DLA DYREKTORÓW PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
Dyrektor placówki niepublicznej w obliczu zmian prawno-finansowych, kontroli organów dotujących oraz aktualnych wytycznych MEN na rok szkolny 2024/2025

25-26.10.2024 r.
Wersja:
Stacjonarna
LIMIT MIEJSC!
Kongres: Airport Hotel, Warszawa
Online
wirtualna platforma warsztatowa

4 filary kongresu

w unikatowej formule Masterclass

 
Nowość! Aż 6 modułów tematycznych
z obszaru kadr, prawa, finansów i dotacji + 2 warsztaty z nadzoru i dotacji
Eksperci i praktycy
omawiający aktualne case study z placówek w układzie problem-rozwiązanie
Dodatki specjalne
tj. eTeczki i eBook z pakietem gotowych dokumentów po zmianach prawnych
Nowość! Aż 2 dni konsultacji
eksperckich i sesji Q&A z najlepszymi prawnikami!

Partnerzy

 
Piątek, 25.10.2024 r. 9:00-17:00
Jubileuszowy kongres – część prelekcyjna
Piątek, 25.10.2024 r. 19:00
Spektakl „ŁÓŻKO PEŁNE CUDZOZIEMCÓW” z imprezą taneczną w Teatrze Capitol
26.10.2024 r. 9:00-15:00
Prelekcje & warsztaty szkoleniowe

Skorzystaj z pełni możliwości

biorąc udział w jubileuszowej wersji stacjonarnej!

 
KONSULTACJE Z EKSPERTAMI
Weź udział w wykładów i warsztatach prowadzonych przez praktyków oraz skonsultuj problemy swojej placówki przy stoliku eksperckim – masz na to aż 2 dni!
NETWORKING W STREFIE TARGOWEJ
Nawiąż kontakty, zadbaj o swoją placówkę i zastosuj nowe rozwiązania poznając osoby tworzące i prowadzące placówki niepubliczne oraz wystawców w strefie targowej.
JUBILEUSZOWY SPEKTAKL
Po Kongresie weź udział w spektaklu w reżyserii Jerzego Bończaka w Teatrze Capitol pt. „Łóżko pełne cudzoziemców” z imprezą taneczną dla chętnych! *Liczba miejsc ograniczona!

TOP TEMATY Kongresu

Kluczowe zmiany prawne w nowym roku szkolnym 2024/2025 – wytyczne z zakresie monitorowania realizacji Standardów Ochrony Małoletnich, zmianach w ramowych planach nauczania, ochrona sygnalistów i wytyczne w zakresie nadzoru pedagogicznego.
Aktualizacje kwoty dotacji oświatowych w 2024 i finansowanie placówek niepublicznych – kto odpowiada za poprawne rozliczenie podatku VAT? Gdzie kończy się odpowiedzialność dyrektora – kontrowersje wokół orzeczeń sądowych, pozyskiwanie i rozliczanie dotacji dla uczniów ze SPE – jak nie popełnić błędu?
Kadry&awans zawodowy w niepublicznych placówkach oświatowych – 2 ścieżki awansu, finansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych w placówce z dotacji, niestosowanie przepisów o awansie zawodowym nauczycieli – konsekwencje dla dyrektora i placówki.
*UWAGA!
W miarę postępu prac legislacyjnych program kongresu będzie aktualizowany.

W kongresie wezmą udział eksperci-praktycy,

którzy rozprawią się z kontrowersyjnymi przepisami oświatowymi, wskażą skuteczne rozwiązania w przypadku braku unormowań i niejasnych wytycznych oraz podpowiedzą, jak zabezpieczyć interesy placówki na wypadek kontroli i sytuacji kryzysowych.

O czym będziemy mówić:

 
 
ZMIANY W RAMOWYCH PLANACH NAUCZANIA

W jaki sposób na ruch kadrowy wpływa rezygnacja z HiT oraz wprowadzenie zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej? Przed jakimi wyzwaniami stanęli dyrektorzy w związku z ograniczeniem liczby godzin przedmiotów ogólnorozwojowych?

AWANS ZAWODOWY NA NOWYCH ZASADACH

Awans zawodowy nauczyciela na starych i nowych zasadach. Co warto wiedzieć o obserwacjach? Jakie konsekwencje może ponieść dyrektor oraz placówka nieprzestrzegająca przepisów o awansie zawodowym?

ROZLICZENIE DOTACJI ZA ROK 2024 BEZ BŁĘDÓW

Na co zwrócić uwagę rozliczając dotacje w placówce za rok 2024 r. i wnioskując o finansowanie na rok następny? Jak uniknąć wątpliwości ze strony organu kontrolnego i jakie prawa posiada organ prowadzący placówkę, który stanął w obliczu zakwestionowania rozliczenia? SPE – najczęstsze błędy popełniane przez placówki.

DZIECI Z ZABURZENIAMI EMOCJI I STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Procedury i wskazówki, jak powinna reagować kadra placówki w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia po 15.08.2024.

DYREKTOR VS KSIĘGOWOŚĆ

Gdzie kończy się odpowiedzialność dyrektora a zaczyna księgowego, gdy trzeba rozliczyć podatek VAT w placówce?

AKTUALNE KONTROLE

Finanse placówki niepublicznej nie są związane jedynie z dotacjami. Jak sprawnie poruszać się w kwestiach podatkowych prowadząc działalność i nie popełniać nieprawidłowości w przypadku kontroli – omówimy to na przykładach!

Raport z badań

 
80%
Ponad 80% pytań do eksperta

na portalu nadzorpedagogiczny.pl w obszarze oświaty niepublicznej dotyczy problemów związanych z wydatkowaniem i rozliczaniem dotacji, kwestii roszczeń dotyczącym prawidłowych kwot dotacji, weryfikacji czy gmina poprawnie obliczyła zaktualizowaną kwotę oraz tego, jak dochodzić swoich praw, jeśli nowa stawka jest zbyt niska. 

Udział w kongresie pozwoli na czas usystematyzować tę wiedzę w konkretny i przystępny sposób!

Program Konferencji

 

Konferencja

Piątek, 25.10.2024 r.
godz. 9.00 - 17.00

DZIEŃ 1

POWER SPEECH
DYREKTOR JAKO STRATEG & LIDER W ZAKRESIE REALIZACJI STANDARDÓW BEZPIECZEŃSTWA W PLACÓWCE – JAK SKUTECZNIE PRACOWAĆ Z DZIEĆMI Z ZABURZENIAMI EMOCJI?
zdjęcie prelegenta
Jacek Pyżalski

W tej części omówimy mechanizmy oraz sposoby radzenia sobie ze zjawiskiem zaburzeń zachowań oraz emocji u dzieci. Przeanalizujemy procedury postępowania dyrektora placówki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom placówki w sytuacjach zagrażającym ich bezpieczeństwu. Wyjaśnimy, jak dyrektor może wspierać kadrę pedagogiczną w trudnych wychowawczo sytuacjach.

MODUŁ 1
DOKUMENTOWANIE I ROZLICZANIE WYDATKOWANIA DOTACJI NA POKRYCIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W PLACÓWKACH NIEPUBLICZNYCH W KONTEKŚCIE NIEJASNYCH PRZEPISÓW USTAWOWYCH
zdjęcie prelegenta
Beata Patoleta

W tej części przybliżymy jakie prawa i obowiązki przysługują placówce w związku z wydatkowaniem dotacji na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a także jak je należycie dokumentować, aby organ kontrolny nie zakwestionował wysokości dotacji.

MODUŁ 2
ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYREKTORA PLACÓWKI W KONTEKŚCIE KLUCZOWYCH ZMIAN PRAWNYCH PO 1.09.2024r.
zdjęcie prelegenta
Elżbieta Rabenda

W tej części omówimy, jak w praktyce poradzić sobie z prawnymi nowościami roku szkolnego 2024/2025, na przykładach pokażemy gotowe rozwiązania oraz wskażemy na co dyrektorzy muszą zwrócić uwagę realizując nowe obowiązki, by uwzględnić przepisy i wytyczne MEN.

DODATEK SPECJALNY:
menu_book eTeczka z zaktualizowanym pakietem dokumentów dot. standardów ochrony małoletnich + e-book Ochrona sygnalistów w placówce edukacyjnej.
MODUŁ 3
PODATEK VAT W PLACÓWCE NIEPUBLICZNEJ – GDZIE KOŃCZY SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYREKTORA A ZACZYNA KSIĘGOWEGO? CASE STUDY ORAZ KONTROWERSJE WOBEC AKTUALNEGO ORZECZNICTWA
zdjęcie prelegenta
Luiza Pieprzyk

W tej części przyjrzymy się kwestii podatku VAT w placówkach oświatowych – jakie zapisy w umowach zabezpieczą nas na wypadek kontroli, kiedy możemy liczyć na preferencyjną stawkę, a w jakich wypadkach placówka może skorzystać ze zwolnienia z VAT?

DODATEK SPECJALNY:
menu_book eTeczka z pakietem aktualnych wzorów umów cywilnoprawnych przydatnych w placówce oświatowej.
MODUŁ 4
OCHRONA SYGNALISTÓW W PLACÓWCE - WSZYSTKO CO NALEŻY WIEDZIEĆ O ZMIANACH W USTAWIE
zdjęcie prelegenta
Robert Kamionowski

W tej części omówimy obowiązki, które nakłada na szkoły i przedszkola ustawa o ochronie sygnalistów, zasady wdrożenia odpowiednich procedur, umożliwiających skuteczne działanie systemu zgłaszania i ochrony sygnalistów w placówkach oświatowych.

DODATEK SPECJALNY:
menu_book e-book Ochrona sygnalistów w placówce edukacyjnej.
Sobota, 26.10.2024 r.
godz. 9.00 - 15.00

DZIEŃ 2

Tylko dla osób, które zakupiły wariant z warsztatem

MODUŁ 1
NADZÓR PEDAGOGICZNY W PLACÓWKACH NIEPUBLICZNYCH WOBEC KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MEN 2024/2025 – JAK UNIKNĄĆ BŁĘDÓW?
zdjęcie prelegenta
Izabela Suckiel

W tej części pokażemy Państwu, jak wdrożyć w życie zmiany prawne obowiązujące w nowym roku szkolnym, by zwiększyć efektywność pracy placówki oraz skutecznie realizować nadzór pedagogiczny i politykę oświatową państwa.

DODATEK SPECJALNY:
menu_book Toolbox z zestawem dokumentów związanych z nadzorem pedagogicznym – planowanie, podsumowanie oraz wykorzystanie wniosków z nadzoru.
WARSZTAT 1
ORGANIZACJA PRACY I PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN W PRAWIE OŚWIATOWYM PO 1.09.2024
zdjęcie prelegenta
Robert Kamionowski

W czasie warsztatu wyposażymy Państwa w sprawdzone rozwiązania z zakresu tworzenia dokumentacji m.in. administracyjno-organizacyjnej i pedagogiczno-dydaktycznej, istotne w świetle oceny prawidłowości wydatkowania dotacji.

DODATEK SPECJALNY:
menu_book eTeczka z kompletem aktualnych wzorów dokumentów dotacyjnych.
MODUŁ 2
KWALIFIKACJE I AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYREKTORA PLACÓWKI W KONTEKŚCIE ZMIAN W PRZEPISACH PRAWNYCH.
zdjęcie prelegenta
Jan Lewandowski

W tej części analizujemy największe trudności dyrektorów związane z nową ścieżką awansu, kwalifikacjami zawodowymi oraz dokonamy analizy przykładów rozwiązań dotyczących awansu.

DODATEK SPECJALNY:
menu_book eTeczka z pakietem dokumentów dotyczących awansu zawodowego prowadzonego według nowej ścieżki
WARSZTAT 2
KONTROLA WYDATKOWANIA DOTACJI – JAK UNIKNĄĆ BŁĘDÓW
zdjęcie prelegenta
Beata Patoleta

W czasie warsztatu przeanalizujemy jakie prawa przysługują placówce kontrolowanej w związku z wydatkowaniem dotacji, a także jakie obowiązki na niej ciążą wobec organu kontrolnego.

DODATEK SPECJALNY:
menu_book eTeczka z pakietem dokumentów dotyczących uprawnień organu nadzorującego oraz dyrektora placówki.

Strefa ekspercka
liderów placówek niepublicznych

 
Networking przy kawie! Poznaj specjalistów z twojej branży i wymień się doświadczeniami!
 

Weź udział w XV Jubileuszowym Kongresie dla Dyrektorów Placówek Niepublicznych, aby spotkać się z dyrektorami-liderami tworzącymi placówki takie jak Twoja! Wymień się wiedzą, porównaj doświadczenia, nawiąż nowe kontakty, które pozwolą ci jeszcze lepiej zarządzać twoją placówką! Porozmawiaj z przedstawicielami fundacji i stowarzyszeń zrzeszających kadry zarządzające i organy prowadzące niepubliczne szkoły i przedszkola, a wszystko to przy aromatycznej kawie i smacznych przekąskach.

Dodatkowo na uczestników jubileuszowego wydarzenia stacjonarnego czekają:
 
SPEKTAKL Z IMPREZĄ TANECZNĄ DLA CHĘTNYCH
 

Po części kongresowej możliwość udziału w przedstawieniu wystawianym na deskach Teatru Capitol: pt. „Łóżko pełne cudzoziemców”.
25 października 2024 r. o godz. 19:00 w Teatrze Capitol. Spektakl potrwa 120 min. z przerwą.

WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W SPEKTAKLU ZAPRASZAMY NA IMPREZĘ TANECZNĄ ORGANIZOWANĄ PRZEZ TEATR CAPITOL!

UWAGA!

Liczba miejsc ograniczona!

TYLKO 35 WEJŚCIÓWEK

NOWOŚĆ! 2-dniowa STREFA TARGOWA EduSmart
 

Do dyspozycji uczestników przez 2 dni będą stoiska naszych Partnerów i Sponsorów, na których będzie można poznać ich propozycje produktowe, nawiązać kontakty biznesowe, skorzystać ze specjalnych promocji czy zrobić sobie profesjonalne zdjęcie biznesowe.

NOWOŚĆ! DWUDNOWY KONGRES: WARSZTATY POŁĄCZONE Z WYKŁADAMI, WIĘCEJ WIEDZY I WIĘCEJ PRAKTYKI
 

Przy zapisach na dwudniowy udział w kongresie, poza warsztatami czekają na Państwa dodatkowe prelekcje! Dodatkowo przez 2 dni w dedykowanych punktach eksperckich możecie 1:1 skonsultować pilne sprawy z własnej placówki dotyczące dotacji, prawa pracy, awansu zawodowego czy procedur i zarzadzania placówką.

STREFA BIZNESOWA & CHILLOUT
 

Chcesz poznać osoby zajmujące podobne stanowisko w placówce? A może wymienić się doświadczeniem? Poznaj innych uczestników Kongresu w czasie wydarzenia i zdobądź wiedzę przydatną przy prowadzeniu Twojej placówki. A wszystko to w dedykowanej strefie chillout.

KONKURS Z NAGRODAMI
 

Pomóż nam tworzyć jak najlepsze wydarzenie dla Naszych uczestników! Wypełnij ankietę, podziel się swoimi pomysłami na tematy, a będziesz miał szansę na zdobycie upominku.

Kup bilet

Weź udział w Kongresie

Do końca promocji pozostało:
 

Pula biletów jest ograniczona

Bilet online
 • Udział w Kongresie online
już od już od
już od zł brutto
 
Bilet stacjonarny
 • Udział w Kongresie stacjonarnie
już od już od
już od zł brutto
 

Pełne wersje biletów z warsztatami znajdziesz w zakładce "Weź udział"

Weź udział w Kongresie, jeżeli:

 
 • chcesz skutecznie działać w obecnej rzeczywistości, inspirując się sprawdzonymi rozwiązaniami od innych skutecznie zarządzających dyrektorów,
 • nie masz czasu na teoretyczne wykłady, szanujesz swój czas i zależy Ci na praktycznej wiedzy, jakie usprawnienia wdrożyć tu i teraz,
 • szukasz praktycznych wskazówek pozwalających na zastosowanie wciąż zmieniających się przepisów prawnych,
 • jesteś zainteresowany nawiązaniem kontaktów i wymianą doświadczeń ze specjalistami prawa oświatowego i społecznością dyrektorów publicznych placówek oświatowych,
 • dbasz o rozwój swojej placówki nie tylko w zakresie zgodności z przepisami, ale też zaleceniami specjalistów skupionych na zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci.

Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w kongresie zapraszamy:
 
 • dyrektorów i wicedyrektorów szkół niepublicznych wszystkich typów
 • dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli niepublicznych
 • przedstawicieli organów prowadzących
 • osoby odpowiedzialne za przygotowywanie dokumentacji prawnej i ewaluacyjnej w placówkach oświatowych
 • osoby odpowiedzialne za finanse placówki

Masz już bilet na Kongres, ale nadal nie masz biletu na warsztaty?
Nic straconego!

Zaloguj się na swoje konto i dokup wybrany przez siebie warsztat!

Zaufaj naszemu doświadczeniu i wiedzy

Działamy na rynku od ponad dwudziestu lat.

 
Wydawane przez nas tytuły są cenione przez szerokie grono specjalistów. W naszym portfolio są m. in. czasopisma dla kadry zarządzającej, portale, poradniki, kursy i szkolenia: Monitor Dyrektora Szkoły, Monitor Dyrektora Przedszkola, NadzórPedagogiczny.pl, Głos Pedagogiczny, Oświata Samorządowa, Administracja i Obsługa w Oświacie.

Informacje

i szczegóły organizacyjne
 
Paź
27
25-26 października 2024 r.
Warszawa
Airport Hotel
Komitetu Obrony Robotników 24, 02-148 Warszawa
15 % zniżki od ceny dnia na hasło
„Forum Media Polska”

Partner Główny

Partnerzy

Kontakt

Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń.

Współpraca i reklama:
Adrianna Białas
tel. 570 559 716 wyślij e-mail
Kontakt dla uczestników:
Joanna Radzięda
wyślij e-mail