Michał Łyszczarz
Uczeń przedszkola niepublicznego z orzeczeniem a dotacja
Michał Łyszczarz

Zgodnie z tezą wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 9 maja 2018 r. (I SA/Bk 185/18) niepubliczne przedszkole otrzymuje dotację z budżetu gminy na każdego ucznia, a nie na ucznia, który został ujęty w systemie informacji oświatowej. Wysokość dotacji ma odpowiadać rzeczywistej liczbie uczniów. Jeżeli zatem liczba ta się zmieni (zwiększy) w ciągu roku, w tym zwiększy się liczba uczniów z orzeczeniem, to fakt ten powinien mieć natychmiastowe przełożenie na wysokość otrzymywanej dotacji.

Czytaj dalej