WYKŁAD 1
Organizacja pracy w przedszkolach i szkołach niepublicznych w roku szkolnym 2021/2022 – praktyczne rozwiązania w kontekście obowiązujących przepisów prawa
Wykład poświęcony analizie zmian prawnych obowiązujących w nowym roku szkolnym i ich wpływie na pracę placówki. Prelegent wskaże, jak dostosować jej funkcjonowanie do zmian organizacyjnych, stale podnosząc jakość działań edukacyjnych.
  • Przegląd aktualnych przepisów prawa i zmian obowiązujących od 1 września 2021 roku. Na co przede wszystkim należy zwrócić uwagę w placówce niepublicznej?
  • Jak efektywnie organizować pracę przedszkola i szkoły i elastycznie dostosowywać się do pojawiających się zmian (praca stacjonarna, zdalna, hybrydowa) Jak zwiększyć skuteczność działań projakościowych?
  • Które działania wynikające z przepisów prawa są obowiązkowe, a co po prostu warto robić? Przykładowe plany działań do zastosowania w placówce niepublicznej. Praktyczne rozwiązania w zakresie realizacji podstawy programowej, prowadzenia dokumentacji szkolnej, indywidualizacji nauczania.
  • Jak skutecznie zaplanować i realizować nadzór pedagogiczny, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa i wymagania państwa wobec przedszkoli i szkół?
Przygotowanie do kontroli w zakresie pobrania i wydatkowania dotacji i działania następcze – krok po kroku
Jak prawidłowo wydatkować dotacje i bezbłędnie dokumentować rozliczenia? Bezpieczne rozwiązania pozwalające uniknąć kontrowersji w razie kontroli – wskazówki przed końcem roku