Dołącz do uczestników Kongresu!
Zarejestruj się w najkorzystniejszej cenie tylko do 28 PAŹDZIERNIKA, po tym terminie ceny wzrosną >>

Sprawdź

Program Kongresu

Warszawa | online
27-28.10.2023 r.

TOP TEMATY
Kongresu

 

Odpowiedzialność prawna dyrektora w sytuacjach kryzysowych – jakie możliwości i obowiązki mają osoby zarządzające placówką, jeśli podejrzewają przemoc wobec ucznia, mają do czynienia z uczniem agresywnym bądź będącym w kryzysie zdrowia psychicznego.

Dotacje i finansowanie placówek niepublicznych – jakich obowiązków musi dopełnić osoba prowadząca szkołę bądź przedszkole w związku z rozliczaniem dotacji oraz końcem roku finansowego.

Kadry niepublicznych placówek oświatowych – jak zmiany przepisów wpłynęły na nauczycieli, specjalistów i pracowników szkół i przedszkoli? Dowiedz się, jak praktycznie stosować nowe przepisy z zakresu Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela!

Blok 1

PLACÓWKA OŚWIATOWA WE WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI ZEWNĘTRZNYMI W SYTUACJACH ZAGRAŻAJCĄCYCH ZDROWIU I BEZPIECZEŃSTWU DZIECI

W tej części omówimy aktualne procedury postępowania dyrektora placówki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom placówki w sytuacjach zagrażającym ich bezpieczeństwu. Wyjaśnimy, jakie zmiany wprowadza do szkół i przedszkoli Standard Ochrony Małoletnich oraz z jakimi obowiązkami organu prowadzącego i kadry zarządzającej się to wiąże.

DODATEK SPECJALNY - TECZKA DOKUMENTACYJNA:
Przykładowe procedury wsparcia ucznia mającego bezpośredni kontakt z przemocą.
 • EDU LEX: Obowiązkowy Standard Ochrony Małoletnich – z czym wiąże się uchwalenie ustawy? Jakie procedury usprawnią wsparcie uczniów w niebezpiecznych sytuacjach?
 • CASE STUDY: Jakie obowiązki i możliwości prawne mają nauczyciele i dyrekcja placówki, do której uczęszcza dziecko zagrożone przemocą domową, przejawiające zachowania agresywne lub pozostające pod opieką kuratora?
 • Sąd, policja, instytucje pomocowe – gdzie i w jaki sposób szukać pomocy dla ucznia? Jak skutecznie współpracować?

Prowadząca:

Anna Maria Wesołowska,
Prawniczka, obecnie sędzia w stanie spoczynku. Orzekała w sprawach rodzinnych, cywilnych i prawie trzydzieści lat w sprawach karnych. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się edukacją prawną społeczeństwa. Była społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.


Blok 2

OBOWIĄZKI DYREKTORA W ZWIĄZKU Z AWANSEM ZAWODOWYM – PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I OCENA PRACY

W tej części przeanalizujemy największe bolączki dyrektorów związane z nową ścieżką awansu, oceną pracy nauczyciela oraz dokonamy analizy przykładów. Wskażemy na co zwrócić uwagę obliczając w jakim wymiarze i na podstawie jakich przepisów nauczyciel powinien odbywać awans.

DODATEK SPECJALNY - TECZKA DOKUMENTACYJNA:
Pakiet dokumentów przydatnych przy dokonaniu oceny pracy nauczyciela.
 • EDU LEX: Nowa ścieżka awansu zawodowego i przepisy przejściowe – kogo obowiązują przepisy przejściowe i jakie obowiązki oznacza to dla dyrektora?
 • CASE STUDY: Ocena pracy nauczyciela zgodnie z nowymi przepisami – czym powinien kierować się dyrektor określając kryteria oceny, by postępować zgodnie z przepisami.
 • CASE STUDY: Obowiązki dyrektora związane z nową ścieżką awansu zawodowego, o których należy pamiętać przed zakończeniem roku.

Prowadzący:

Jan Lewandowski,
Wieloletni dyrektor i pracownik nadzoru pedagogicznego (DODN Filia w Legnicy - dyrektor, Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu – dyrektor Wydziału Organizacyjnego, Kuratorium Oświaty w Legnicy – wizytator i wicekurator oświaty). Kurator Oświaty w Legnicy oraz nauczyciel akademicki. Nauczyciel konsultant DODN we Wrocławiu Filia w Legnicy.


Blok 3

PODATEK VAT POD KONTROLĄ – NIUANSE PRAWNE GDZIE KOŃCZĄ SIĘ CZYNNOŚCI STATUTOWE A ZACZYNA OPODATKOWANA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

W tej części przyjrzymy się kwestii podatku VAT w placówkach oświatowych, w jakich wypadkach jest płatnikiem oraz jakie wymogi musi spełnić, by móc go odliczać od dokonywanych zakupów, by nie narazić się na konsekwencje w trakcie kontroli.

DODATEK SPECJALNY - TECZKA DOKUMENTACYJNA:
Aktualne wzory umów cywilnoprawnych przydatnych w placówce oświatowej
 • Czy szkoła ma prawo do odliczania VAT od dokonywanych zakupów i na jakich zasadach
 • CASE STUDY: Jaka stawka VAT na usługi szkoleniowe? Czy zajęcia edukacyjne są zwolnione z VAT?
 • CASE STUDY: Jak dokumentować i rozliczać czynności w ramach umów cywilnoprawnych
 • Jak poprawnie rozliczać usługi edukacyjne sprzedawane w systemie online?

Prowadzący:

Luiza Pieprzyk,
Audytor podatkowy, ekspert w zakresie podatku VAT w Polsce i UE, trener pracowników Ministerstwa Finansów, organów kontroli, doradców podatkowych, biegłych rewidentów


Blok 4

KONTROLA WYDATKOWANIA DOTACJI – PRAWA ORGANU KONTROLNEGO I OBOWIĄZKI PROWADZĄCEGO PLACÓWKĘ OŚWIATOWĄ

W tej części przybliżymy jakie prawa przysługują placówce kontrolowanej w związku z wydatkowaniem dotacji, a także jakie obowiązki na niej ciążą wobec organu kontrolnego.

DODATEK SPECJALNY - TECZKA DOKUMENTACYJNA:
Katalog wydatków wraz z przykładami – jakie wydatki można finansować z dotacji oświatowej.
 • EDU LEX: Kontrola wydatkowania dotacji – jaki okres podlega kontroli, co się zmieniło prawnie względem ubiegłego roku?
 • CASE STUDY: Prawa i obowiązki kontrolowanej placówki oraz standardy kontroli – przykłady dokumentów i informacji, których może zażądać kontroler. Czego może oczekiwać kontrolowana placówka od kontrolera?
 • Zalecenia pokontrolne i protokół kontroli – zastrzeżenia organu prowadzącego placówkę do wyniku kontroli i możliwości ich zgłoszenia.

Prowadzący:

Beata Patoleta,
Prawnik, specjalista ds. prawa oświatowego, absolwentka kierunku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką.


Blok 5

OBOWIĄZKI PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAKO PRACODAWCY PO ZMIANACH W KODEKSIE PRACY

W tej części skupimy się na ostatnich zmianach wprowadzonych w Kodeksie pracy oraz ich wpływie na zatrudnianie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w niepublicznych szkołach i przedszkolach.

 • EDU LEX: Które zmiany w Kodeksie pracy mają znaczenie w przypadku pracy nauczycieli i specjalistów w placówce?
 • Jakie informacje musi zawierać dokumentacja pracownika po zmianach – informacja o warunkach zatrudnienia, wypowiedzenie umowy o pracę.
 • CASE STUDY: Dyrektywa work-life balance – kto i na jakich zasadach może skorzystać ze zmienionych przepisów dotyczących wymiaru urlopu i pracy zdalnej?

Prowadzący:

Marta Handzlik-Rosuł ,


Blok 6

Planowanie, wydatkowanie i dokumentowanie dotacji w nowym roku budżetowym 2024

W tej części omówimy finansowanie wynagrodzeń pracowników ze środków przyznanych placówce oraz spojrzymy na zagadnienia dotyczące kształtowania się wysokości dotacji w roku 2024 i ewentualne dodatkowe wydatki na jakie powinny się przygotować placówki.

 • Najnowsze zmiany prawne i ich wpływ na wysokość dotacji. Jak będzie kształtować się wysokość dotacji w roku 2024 i na jakie dodatkowe wydatki powinny przygotować się placówki?
 • Finansowanie wynagrodzeń pracowników ze środków przyznanych placówce – przewodnik po zakresie finansowania, formach wynagrodzenia, i wymiarze czasu pracy w kontekście finansowania wynagrodzenia z dotacji
 • CASE STUDY: Dobre praktyki w dokumentowaniu wydatków – metody wskazujące, jak opisywać ogólne rachunki i faktury, by uniknąć błędów i uchronić się przed kwestionowaniem dokumentów w przyszłości
 • Poniesione koszty – praktyczne porady, co poza fakturą może stanowić dowód księgowy?

Prowadzący:

Robert Kamionowski,
Radca prawny w Kancelarii Peter Nielsen & Partners, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym, administracyjnym, cywilnym i prawie pracy.


Warsztat 1

WSPARCIE UCZNIA W KRYZYSIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO – OBOWIĄZKI I DZIAŁANIA DYREKTORA JAKO PRZEDSTAWICIELA PLACÓWKI

 • Kluczowe wnioski dla kadry zarządzającej dotyczące skali zjawiska wśród uczniów – przyczyny i objawy.
 • Tworzenie zespołu ds. interwencji kryzysowej – rola dyrektora w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i jej dokumentowania.
 • CASE STUDY: Procedury prawne stosowane w sytuacjach kryzysowych – jak należy postąpić, gdy dojdzie do groźnej sytuacji z udziałem ucznia.
 • CASE STUDY: Praktyczne wykorzystanie wiedzy suicydologicznej we wspieraniu ucznia potrzebującego pomocy, przeciwdziałaniu zachowaniom samobójczym i samookaleczaniu.
 • Komunikacja z uczniem i jego rodziną – co w przypadku, jeżeli to sytuacja rodzinna jest przyczyną kryzysu?

Prowadzący:

dr n. społ. Marlena Stradomska,
wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego Oddział Lublin, Ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.


Warsztat 2

AKTUALIZACJA WYSOKOŚCI DOTACJI – JAK DOCHODZIĆ SWOICH PRAW?

 • CASE STUDY: Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji i jej wpływ na wysokość dotacji. W jakim momencie następuje aktualizacja wysokości dotacji? Jak postępować w sytuacji zmiany wysokości środków przekazanych placówce w wyniku aktualizacji w ciągu roku?
 • EDU LEX: Czy możliwe jest kwestionowanie prawidłowości ustalania stawek dotacji? Czy dozwolone jest jej obliczanie „z wyrównaniem” od początku roku?
 • Jakie roszczenia przysługują placówce w przypadku stwierdzenia zaniżenia dotacji po aktualizacji? Jak dochodzić swoich praw i jak je właściwie udokumentować?

Prowadzący:

Beata Patoleta,
prawnik od przedszkoli i specjalista ds. prawa oświatowego, absolwentka kierunku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego


Kontakt

Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń.

Współpraca i reklama:
Adrianna Białas
tel. 570 559 716 wyślij e-mail
Kontakt dla uczestników:
Joanna Roszak
wyślij e-mail